Beyond Investments sp. z o.o. podczas swej wieloletniej działalności wyodrębniła butik inwestycyjny, którego głównymi obszarami inwestowania są:

  • spółki charakteryzujące się ponadprzeciętną̨ stopą zwrotu na każdym etapie rozwoju,
  • udział w ofertach pre-IPO, przed debiutem na NewConnect czy GPW,
  • distressed securities (spółki notowane na granicy niewypłacalności),
  • obligacje korporacyjne,
  • wieksze pakiety akcji spółek jużnotowanych na rynku NewConnect.Celem Beyond Investments jest długoterminowy wzrost kapitału spółek portfelowych. By realizować ten zamiar Spółka koncentruje się głównie na zakupie aktywów, które według jego uznania są niedoszacowane w momencie zakupu i mają potencjał wzrostu. Beyond Investments dzięki wsparciu inwestorów zagranicznych funduszy, może inwestować do 5 mln euro w jedno przedsięwzięcie charakteryzujące się ponadprzeciętną stopą zwrotu.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę Beyond Investments.